SOCIALDEMOKRATERNA OPINIONSLÄGE TREND

by Magnus Enderstein - 15/06/2018 - 14:37

Så här ser en grafisk presentation av opinionsläget ut för Socialdemokraterna sedan januari 2000 till och med juni 2018.