LUNCH EKO MED MEDIAKRÖNIKA - KOMMER DET ATT AVGIFTSBELÄGGAS?

by Magnus Enderstein - 01/07/2018 - 10:55

Den nya föreslagna EU lagstiftningen ARTIKEL 11 kan komma att kräva avgifter på att citera och länka till artiklar på nätet. 

Kommer EU i analogi med detta att även kräva avgifter för citeringar liknade de som i åratal har gjorts av SR och Publik Service?

Dagens Eko publicerar regelbundet mediekrönikor där redaktören läser upp innehåll ifrån andra mediers artiklar.