EU-PARLAMENTET AVVISAR KONTROVERSIELL UPPHOVSRÄTTSLAGSTIFTNING

by Magnus Enderstein - 06/07/2018 - 15:38

 

Europaparlamentet förkastade idag ett kontroversiellt förslag till upphovsrättslagstiftning från EU.

En majoritet av Europaparlamentet 318 mot 278 har just röstat för att återuppta diskussionen kring det kontroversiella förslaget om digital upphovsrättsreform.  Innebörden av beslutet är att ledamöter nu kommer att få chansen att ändra förslagen.