NY SAJT - SMART TEKNOLOGI BEVAKAR ALL POLITIK

by Magnus Enderstein - 06/07/2018 - 15:45

Nu “smyglanserar” vi omvärldsbevakningssajten allpolitik.media. 

Omvärldsbevakning om politik

“All Politik är startpunkten för dig som gillar det politiska spelet”

Under huven på denna sajt har vi utvecklat ett unikt verktyg för vad vi på engelska kallar “Adaptive Intelligence and Knowledge Sharing”. På svenska blir det något i stil med “Anpassad omvärldsbevakning och kunskapsdelning”. 

Det handlar om att ur stora mängder information, som i detta fall nyhetsflödet inom politik, hitta, bearbeta och presentera den mest relevanta informationen.

Som ett exempel på “smart teknologi” som vi utvecklat kan nämnas vår artkel rekommenderare. Den hjälper oss att göra det som publicister kaller “Nyhtesvärderingen” och som är grunden i all  journalistisk. Med hjälp av så kallad artificiell intelligens hjälper maskinerna oss att göra detta jobb. Detta innebär att vi med en mycket lite redaktion kan bevaka relevanta områden. 

Detta är bara ett första steg vi tar och vi kommer addera mer och mer smarta lösningar över tiden.

Vi kaller det "smyglansering" sajten är i och för sig fullt öppen och kan användas. Nu går vi vi på semester och låter maskinerna göra jobbet över sommaren 😎.

När vi är tillbaka i slutet av juli kommer  vi att att försöka knyta redaktörer till sajten under hösten och vi kommer att ta sikte på att i nästa steg följa det kommande EU valet. Just nu är all ändå fullt upptagna med Almedalen och med valet. 

Troligen kommer vi att jobba även med andra språk än svenska. Det finns ju ett stort underskott på relevant information riktat till svenskar och andra som inte behärskar svenska så bra. Detta är ett samhällsproblem (i hela EU) som borde få en lösning. Vi hoppas att vi kan bidraga med en del av lösningen på det.

Följ gärna nyhetsflödet på allpolitik.media under sommaren så hoppas vi att “ses” under hösten

Magnus Enderstein

CEO Putget Development

 

 

Här är en samafattning av det viktigaste.

VAD
All Politik är en webb applikation med omvärldsbevakning med nyheter om politik. Den ger läsaren en komplett överblick över nyhetsrapporteringen inom politik. Läsaren kan välja att följa vissa utvalda aktuella områden eller följa hela nyhetsflödet.

FÖR VEM
Intresset för politik och samhällsfrågor ökar. Allt fler följer politik på olika mediesajter och “seriös” radio ökar sina lyssnare. Vår sajt riktar sig till alla som behöver en bra omvärldsbevakning om politik och samhällsfrågor vare sig man är verksam inom politik, yrkeslivet eller är en student.

HUR
Vi följer ett flertal utvalda svenska sajter som bevakar och skriver om politik. Med hjälp av smart teknologi samlar vi in, klassificerar och presenterar nyheterna så att det blir enkelt att hitta för läsaren. Vi delar automatiskt och dynamiskt in nyhetsflödet i olika kategorier som läsaren sedan kan välja att följa. 

URVAL
De källor som vi följer är valda av oss. Våra urvalskriterier är att sajterna regelbundet skall följa och bevaka svensk politik samt att enligt vår uppfattning representera god publicistisk nivå, vara trovärdiga samt vara spårbara. Avsikten är att urvalet skall ge en bred, representativ och kvalitativ bild av nyhetsflödet inom svensk politik.

INNEHÅLL
Allpolitik.media kan komma att innehålla annonser. Det är ett sätt att finansiera verksamheten och utvecklingen. Annonser kommer i så fall att förekomma i form av sk “Banner-annonser” samt i form av SPONSRADE artiklar (sk “native ads”). Sponsrade artiklar och information från eventuella sponsorer kommer att märkas upp tydligt så användaren kan skilja på reklam och redaktionellt material.

UTVECKLING
Detta är en första version med viss funktionalitet. Vår avsikt är dock att vidareutveckla applikationen i mån av resurser och att med hjälp av feedback från läsare sajten kommer att ge oss. Utvecklingen kan komma att handla om att göra sajten smartare och exempelvis ge läsaren helt personliga urval av nyheter. 

SPRID
Vi hoppas att våra användare kommer att hjälpa oss att öka kännedomen om allpolitik.media genom att dela och sprida information om den.

INTEGRITET
Vi följer lagar, regler och upparbetad branschpraxis för hantering av personlig data.

REDAKTION
All Politik har en mycket liten redaktion. I princip består det redaktionella arbete av att göra urvalet och besluta om källor som skall ingå i All Politik. Vi gör viss redaktionell manuell bedömning genom att justera kategoriseringen av nyhetsflödet samt tar bort och lägger till valda källor. 

OM OSS
Putget Development är ett högteknologiskt konsult- och mjukvaruutvecklingsföretag. Vi hjälper företag och organisationer med den digitala transformationen. 
Läs mer om oss på vår hemsida: www.putget.net

KONTAKT
Kontakta oss gärna med kommentarer och feedback. Vi kommer att svara så fort vi kan i mån av tid.