PRATA OM INTERNET NÄR NI MENAR WORLD WIDE WEB!

by Magnus Enderstein - 15/06/2019 - 10:22

EU har just tvingats att dra tillbaka kontroversiella lagförlag som skulle kunna äventyra World Wide Web (WWW) så som vi känner den idag. 

I debatten refereras det främst till att internet är hotat etc. när man troligen menar WWW.

Det är en mycket olycklig sammanblandning av begreppen. Internet och WWW är inte samma sak.

Det är viktigt att kunna skilja på begreppen om annars är risken stor att det fortsatt kommer att komma konstiga och lagförslag och regler som syftar till att begränsa WWW:s möjligheter.

Publicister och andra copyright ägare vill genom olika typer av begränsningar kontrollera mer och mer av webben. Logiken är att att man skall få betalt för sina investeringar i innehåll. Man vill kontrollera och begränsa spridning av information på WWW.